سفرفرماندا ر پیرانشهر به اقلیم کردستان عراق

سفرفرماندا ر پیرانشهر به اقلیم کردستان عراق
حضور فرماندار پیرانشهر به همراه مسئولین استانی درمرز تمرچین

حضور فرمانداز پیرانشهر در مرز تمرچین جهت شرکت در جلسه بررسی و رفع مشکلات مرز تمرچین و افزایش حجم مبادلات مرزی که در مرز حاج عمران تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد