اولین جلسه ستاد اقامه نماز در شهرستان پیرانشهر

اولین جلسه ستاد اقامه نماز در شهرستان پیرانشهر
اولین جلسه ستاد اقامه نماز در شهرستان پیرانشهر

اولین جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان پیرانشهر در سال ۹۸

 

تشکیل جلسه شورای اقامه نماز به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور امام جمعه،فرمانده هان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولین ادارات در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید