پیرانشهر به روایت تصویر

پیرانشهر به روایت تصویر
با حضور فرماندار پیرانشهر و مدیر کل فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی انجام گرفت.

 

بازدید از کلاس ها و آموزش مهارت های موجود در مجتمع فنی حرفه ای پیرانشهر و بررسی کمبود ها ، مشکلات و موانع پیشرو با مربیان و کارمندان اداره فنی حرفه ای پیرانشهر.