نشست صمیمی فرماندار با جوانان

نشست صمیمی فرماندار با جوانان
نشست صمیمی فرماندار با جوانان

برگزاری نشست صمیمی فرماندار پیرانشهر با جمعی از مسئولین و جوانان شهرستان

فرماندار در این جلسه با اشاره به اهمیت جوانان در توسعه و ترقی جامعه افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت جوانان در حوزه های مختلف را کلید توسعه همه جانبه جامعه خواند و گفت باید بیش از پیش به آن توجه شود