دیـدار و ملاقات حضوری مـردم با فرمانـدار شهرستـان پیرانشهـر

دیـدار و ملاقات حضوری مـردم با فرمانـدار شهرستـان پیرانشهـر
➖به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، در این دیدارها با رعایت پروتکل های بهداشتی به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و "ترابی" فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

 

 

 

[ لازم به توضیح است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت  با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ برگزار می شود]