بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر
بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

بازدید فرماندار از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

🔸 فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از کارخانه تولید فراورده های لبنی این شهرستان واقع در شهرک صنعتی بازدید کردند.

فرماندار پیرانشهر در این بازدید گفت: حمایت از تولید،اشتغال جوانان را به همراه دارد و اشتغال جوانان به ارتقای امنیت و تولید در جامعه می انجامد

ترابی در ادامه بازدید،از بخشهای مختلف این کارخانه بازدید و از دست اندرکاران آن قدر دانی کرد