حضور دکتر میراشرفی معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران در شهرستان پیرانشهر

حضور دکتر میراشرفی معاون وزیر و رئیس  کل گمرک ایران  در شهرستان پیرانشهر
حضور دکتر میراشرفی معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران در شهرستان پیرانشهر

حضور دکتر میر اشرفی معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران در شهرستان پیرانشهر

 امروز ۸ اردیبهشت ماه،استقبال فرماندار پیرانشهر از تشریف فرمایی دکتر میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران،حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و هیئت همراه در محل ساختمان فرمانداری