🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از بخش های مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان

🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از بخش های مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
به منظور مهارت ، کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای، فرماندار پیرانشهر به همراه خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین از بخش های مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید نمودند

«ترابی» فرماندار، در حاشیه بازدید از کارگاههای آموزشی و در جمع کارآموزان و مربیان این مرکز براهمیت حرفه آموزی و کسب مهارت تاکید کرد

وی اظهار داشت: افزایش توانمندی، خلاقیت و به کارگیری دانایی و دانش از جمله عوامل مهم در مهارت آموزی است.

وی مهارت آموزی را لازمه اشتغال پایدار ذکر و تاکید کرد: بهترین راه اشتغال زایی جوانان جویای کار،کسب مهارت و بهره مندی از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای است