پیرانشهر میزبان مسئولین کشوری و استانی

پیرانشهر میزبان مسئولین کشوری و استانی
حضور مسئولین کشوری و استانی در پیرانشهر

با استقبال فرماندار پیرانشهر؛ "دکتر میرزائی" معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست اداره کل استان وارد شهرستان پیرانشهر شدند.