از سر گیری مبادلات مرزنشینی درمرز تمرچین پیرانشهر

از سر گیری مبادلات مرزنشینی درمرز تمرچین پیرانشهر
برگزاری جلسه بررسی شرایط اجرایی رویه ساماندهی مبادلات کالا از طریق بازارچه موقت غیر رسمی در مرز تمرچین

 

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه بررسی شرایط اجرایی رویه ساماندهی و تبادل کالا از طریق بازارچه موقت غیر رسمی در مرز تمرچین با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و با حضور  رؤسای هنگ مرزی، گمرک و صنعت معدن تجارت در محل سالن جلسات گمرگ تمرچین برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از محل بازارچه موقت غیر رسمی واقع در مرز تمرچین ، بر اصلاح زیر ساخت ها و مشکلات موجود در بازارچه موقت غیر رسمی مذکور در اسرع وقت توسط ارگان های متولی امر تاکید نمودند.

[ از سر گیری مبادلات مرزنشینی درمرز تمرچین پیرانشهر تاثیر بسیاری در ساماندهی و افزایش اشتغال شهرستان و کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در شهرستان خواهد داشت]

 

 

بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه رؤسای هنگ مرزی و گمرگ از محل بازارچه موقت غیر رسمی واقع در مرز تمرچین