حضور فرماندار پیرانشهر در برنامه زنده تلویزیونی یاشا ایران