بهره برداری از هتل آپارتمان با حضور فرماندار و مسئولین