با حضور فرماندار حاج آقا رهبر بعنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر معرفی شد