تقدیر فرماندار از کارکنان بیمه سلامت بمناسبت هفته بیمه سلامت