با حضور فرماندار پیرانشهر،اهدای جوایز ویژه حسابهای قرض الحسنه بانک کشاورزی به برندگان