🔺افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۴ میلیارد تومان پروژه عمرانی تولیدی در شهرستان پیرانشهر

➖افتتاح ساختمان مدیریت توزیع برق پیرانشهر با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ➖افتتاح فاز دوم کارخانه تولید ورق کامپوزیت با ۴۰۰ هزار یورو سرمایه گذاری ارزی و ۴۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی ➖افتتاح کارخانه آرد در شهرک صنعتی پیرانشهر با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی ➖کلنگ زنی راه روستایی محور رزگاری به اندیزه به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال