پیگیری جدی فرماندار پیرانشهر جهت حل مشکل آب شرب روستای زینوینجیان