برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل