فرماندار پیرانشهر از سیلوها و مراکز خرید گندم شهرستان بازدید کرد