برگزاری جلسه هماهنگی کنکور سراسری سال 98 در شهرستان پیرانشهر