دیدار و تبریک فرماندار با اعضای شورای اسلامی پیرانشهر بمناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی شهر و روستا