برگزاری جشنواره غذایی(بومی محلی )بمناسبت دهه مبارکه فجر با حضور فرماندار