تقدیر فرماندار از کادر سلامت شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در راستای کرونا ویروس