اطلاعیــــه فوری

روزهای #شنبه و #یکشنبه مورخه ۲۹ لغایت ۳۰ آذر ماه: « ممنوعیت تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۰:۰۰» «تعطیلی کلیه اصناف(گروهای ۲-۳-۴) بغیر از گروه ۱ از ساعت ۱۸:۰۰» در تمام شهر های دارای وضعیت نارنجی کل کشور از جمله #پیرانشهر اجرا می گردد.