دیدار فرماندار با امام جمعه،اعضای شورای اسلامی و مجموعه شهرداری شهر لاجان بمناسبت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا