برنامه ملاقات های فرماندارپیرانشهر با مردم شهرستان