جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات