حضور فرماندار پیرانشهر و تقدیر از پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) به مناسبت روز پرستار