بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پرژه زیر سازی آسفالت محور ارتباطی روستای آبخورده