بهره برداری از طرح های عمرانی و خدماتی با حضور فرماندار و مسئولین بمناسبت دهه مبارکه فجر