🔸غبار روبی و گلباران مزار شهدا با حضور فرماندار پیرانشهر،اعضای شورای تامین،فرمانده هان نظامی و انتظامی و مسئولین ادارات شهرستان بمناسبت هفته نیروی انتظامی...

 

https://sapp.ir/farmandaripiranshahr