🔹حضور فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجانغربی در روستای کلیچ...

 فرماندار پیرانشهر به اتفاق جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از طرح هادی و بهسازی معابر روستای کلیچ که شامل جدول کاری ، آسفالت،اجرای سنگ فرش و همچنین پروژه در حال اجرای روکش آسفالت جاده روستا بازدید بعمل آوردند.