برگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی (یک روزه) به روایت تصویر