بازدید فرماندار از سد سیلوه

بازدید فرماندار از سد سیلوه

🔸بازدید از سد سیلوه

امروز هشتم فروردین ماه فرماندار پیرانشهر به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و جمعی از مسئولین از سد سیلوه بازدید کردند