دیدار مدیر شعب بانک توسعه استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر

دکتر تقوی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجانغربی با ترابی فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار برنامه های این بانک در جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه های شهرستان در زمینه اشتغالزایی به منظور تحقق رونق تولید ارائه و بر عزم بانک برای همکاری با مجموعه شهرستان تاکید شد