بمنظور پیشگیری از کرونا ویروس در پیرانشهر انجام شد

برگزاری چهارمین کمیته کرونا ویروس در پیرانشهر

 

امروز چهارمین جلسه کمیته مقابله با کرونا ویروس با ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر و با حضور اعضای کمیته در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان پیرانشهر برگزار گردید.