آماده بهره برداری از آب سد سیلوه برای آبیاری بارانی 6000هکتار از اراضی پایین دست...

فرماندار پیرانشهر در طی بازدید از سد سیلوه گفت: سد سیلوه با حجم مخزنی 203 میلیون متر مکعب آماده بهره برداری از آب آن جهت آبیاری بارانی 6000 هکتار زراعی کشاورزی می باشد.

 

ترابی افزود:

زیر ساختهای لازم برای تامین آب شرب شهرستان پیرانشهردر حال احداث بوده تا از تمامی ظرفیتهای سد سیلوه بهره برداری شود.

مقام عالی شهرستان اضافه کرد:

در حال حاضر دوازده و نیم متر مکعب از آب سد رها سازی شده تا حجم مخزنی سد در برابر سیلاب های بهاره تنظیم شود