برنامه ملاقات عمومی فرماندار با مردم برگزار شد

امروز 11آذر ماه برنامه ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم شهرستان برگزار گردید

در این دیدارها به درخواستها و مشکلات مراجعان در زمینه های گوناگون مطرح شده رسیدگی شد

لازم به توضیح است هر هفته روزهای دوشنبه ملاقات مردمی با فرماندار برگزار می گردد