برگزاری جلسه تنظیم بازار

جلسه ستاد تنظیم بازار در شهرستان پیرانشهر تشکیل شد

امروز ۲۳ شهریور ماه،جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و روسای ادارات مرتبط با موضوع ارائه گزارش از وضعیت،کنترل و بررسی بازار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی مصوبات جلسات قبلی،وضعیت فعلی،برنامه ریزی و کنترل بازار تشکیل گردید