نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی

نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی

نشست فرماندار پیرانشهر با فعالان حوزه تجارت بازرگانی خارجی به منظور بررسی مشکلات و موانع...

✅ترابی فرماندار پیرانشهر:

 شهرستان پیرانشهردارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلفی در بسیاری از  زمینه ها می باشد که اگر این ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد یقینا زمینه و بستر مناسبی برای رونق شهرستان خواهد بود

در آخر جلسه هر یک از فعالان و مدیران حوزه تجارت درمورد موانع اداری و مشکلاتشان مطالبی را بیان کردند