حضور رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشور در فرمانداری

امروز 23 شهریور ماه در پیرانشهر انجام شد

 

با استقبال فرماندار پیرانشهر:

هــاشمی: رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشور و هیئت همراه

وارد شهرستان پیرانشهر شدند.

ادای احترام رئیس سازمان فنی حرفه ای کل کشـور به همراه فرماندار پیرانشهر و‌ سایر مسؤلین استانی  و شهرستان به مقام شامخ شهدای شهرستان پیرانشهر

در دیدار رئیس سازمان فنی و حرفه ای کل کشور و هئیت همراه با فرماندار شهرستان پیرانشهر مطرح شد:

_ایجاد یک مرکز آموزش فنی حرفه ای بین المللی در شمال غرب کشور و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان پیرانشهر بعنوان ایجاد این مرکز بین المللی