جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان پیرانشهر برگزار شد

🔸نخستین جلسه شورای اداری سال 98 شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار و با حضور امام جمعه،ارگانها،مدیران و مسئولین ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.