بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان

بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان

فرماندار پیرانشهر در بازدید از مدارس شهرستان به ‌مناسبت هفته معلم با معلمان و دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک هفته معلم و گرامیداشت مقام معلم از مدارس شاهد،محمود قادری و دبیرستان حضرت زینب بازدید و با معلمان پیرامون این هفته و گفتگو کردند

در آخر مقام عالی شهرستان از مدیران و معلمان به دلیل زحماتشان تقدیر و تشکر نمود