برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار برگزار گردید

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری

فرماندار پیرانشهر در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت : تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قیمت گذاری کالاها،نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی از مهمترین وظائف ستاد تنظیم بازار است که این اقدامات در راستای بهبود کسب و کار و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان انجام می گیرد.

این نشست با هدف بررسی وضعیت بازار و برنامه ریزی تامین و توزیع اقلام اساسی ، اتخاذ تدابیر و کنترل بازار تشکیل شده مقرر گردید استمرار فعالیت گشت های سیار با هدف حضور محسوس بر بازار و برخورد با متخلفین تاکید شد