برگزاری اولین جلسه جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز شهرستان پیرانشهر در سال جدید؛

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر،با ریاست " تـرابـی" فرماندار پیرانشهر و با حضور مسؤلین مربوطه شهرستان؛ اولین جلسه جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در سال جدید در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد .

 

 

 

🔹ارائه گزارش از مصوبات جلسات قبلی .

🔹شناسائی مالکین زمینهای حاشیه شهر

🔹نظارت مستقیم ماهیانه بر گذربندی زمینهای حاشیه شهر؛

🔹هماهنگی و همکاری دستگاهای اجرائی در سطح شهرستان؛ جهت جلو گیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام در مراحل نخست اجرا.

 از مهمترین مسائل مطرح و مصوب شده در این نشست بود.