برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر

🔸برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری،جلسه شورای ترافیک با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی و لاجان و مسئولین ذیربط با دستور کار پیگیری امورات ترافیکی و مصوبات قبلی شهرستان پیرانشهر برگزار شد.