بازدید سرزده و شبانه فرماندار پیرانشهر از بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان...

"ترابی" فرماندار پیرانشهر به همراه حراست فرمانداری در بازدید سرزده و شبانه از بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان ضمن حضور در بین مراجعه کنندگان،وضعیت بخش‌های مختلف بیمارستان،اورژانس و نحوه خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

مقام عالی شهرستان در راستای رسیدگی به امور و مسائل مردم و بررسی چگونگی خدمت رسانی به آنان و سنجش میزان آمادگی بیمارستان در مواجه با حوادث احتمالی از اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)پیرانشهر بطور سرزده بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید  بر لزوم خدمات رسانی مطلوب و ایجاد رضایتمندی مردم در حوزه سلامت تاکید کرد و از مسئولان و کادر پزشکی بیمارستان خواستار نظارت جدی و بیشتری بر خدمات دهی حوزه سلامت شد.