جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر
جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر
  • سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:07
برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر
  • سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 08:04
بازدید فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی از محور های روستایی پیرانشهر
بازدید فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی از محور های روستایی پیرانشهر
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 19:08
بررسی پروژه های راه و شهرسازی در شهرستان پیرانشهر
بررسی پروژه های راه و شهرسازی در شهرستان پیرانشهر
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 19:02
معارفه رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان پیرانشهر
معارفه رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان پیرانشهر
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 18:58
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 18:55
انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی در شهرستان پیرانشهر
انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی در شهرستان پیرانشهر
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 18:49
جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی در شهرستان پیرانشهر
جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی در شهرستان پیرانشهر
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 18:44
بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمچین پیرانشهر
بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمرچین پیرانشهر
  • سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 12:34
حضور دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
حضور دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
  • سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 12:21