بازدید از سد کانی سیب
  • چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 18:00
بازدید از پمپاژ آب بادین‌آباد پیرانشهر
  • چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 17:00
جلسه بررسی تخصیص حقآبه کشاورزان
  • چهارشنبه 18 خرداد 1401 ساعت 14:17