برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان
برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:15
فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش دیدار کرد
فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش دیدار کرد
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:11
برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:44
جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی در شهرستان پیرلنشهر برگزار گردید
جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی در شهرستان پیرلنشهر برگزار گردید
  • یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:40
دیدار با خانواده های معظم شهدا به مناسبت سوم خرداد
دیدار با خانواده های معظم شهدا به مناسبت سوم خرداد
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 15:11
برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در پیرانشهر
برگزاری مراسم بزرگداشت سوم خرداد در پیرانشهر
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 15:08
مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا به مناسبت سوم خرداد
مراسم غبار روبی و گلباران مزار شهدا به مناسبت سوم خرداد
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 15:04
دیدار تشکلهای معلولین با فرماندار پیرانشهر
دیدار تشکلهای معلولین با فرماندار پیرانشهر
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 14:58
جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 14:55
در سفر یکروزه فرماندار پیرانشهر
در سفر یکروزه فرماندار پیرانشهر
  • چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 20:15